blob.png

 

     王达,上海饮乐实业有限公司党委书记、董事长。


blob.png


   林永健,上海饮乐实业有限公司党委委员,副总经理。

                                                                                      

             

0.png


王少虹, 上海饮乐实业有限公司党委委员,副总经理、董事。blob.png


郭占胜,上海饮乐实业有限公司党委委员,副总经理、总会计师。


4731577771890_.pic - 副本.jpg


马少华,上海饮乐实业有限公司纪委书记,党委委员。


集团组织架构图

1503448108919632.png

该版权归上海饮乐实业有限公司所有   沪ICP备18045873号-1   
技术支持:青岛新视点